Jouw project aanmelden?  Klik hier

PROJECTvoorwaarden


Het initiatief / de aanvraag past bij de algehele gedachtengoed van de Stichting Terberg Foundation: we ondersteunen mensen naar een onafhankelijker leven door sociale, maatschappelijke en/of financiële redzaamheid te stimuleren op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.

 1. Alleen organisaties in Nederland komen in aanmerking. Het initiatief dient zich ook op Nederland te richten. De organisatie waarvoor de aanvrager een aanvraag indient, is een stichting of een vereniging en moet betrouwbaar zijn.
 2. Het initiatief past bij de identiteit en de kernwaarden van de Stichting Terberg Foundation: Iedereen heeft recht op een mooi leven. Samen mensen helpen, met plezier, respect en zonder vooroordeel.
 3. Het initiatief mag niet in strijd zijn met de uitgangspunten van de Stichting Terberg Foundation.
 4. Het initiatief mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp betreffen.
 5. Aan het initiatief mogen geen directe religieuze of politieke belangen zijn gekoppeld noch enig commercieel belang en/of winstoogmerk.
 6. Het initiatief is gericht op de verbetering van het maatschappelijke, sociale of culturele leven in Nederland.
 7. Het initiatief betreft geen studiedag, feest of seminar of andere jaarlijkse terugkerende evenementen.
 8. Het initiatief heeft maatschappelijk draagvlak.
 9. De aanvraag dient altijd vergezeld te zijn van een financiële onderbouwing / begroting. Een aanvullend onderzoek kan onderdeel zijn van de beoordelingsprocedure.
 10. Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld: een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig initiatief is geen maatstaf voor een andere aanvraag.
 11. Er worden geen aanvragen in behandeling genomen voor initiatieven die al zijn gerealiseerd.
 12. Het initiatief heeft niet eerder een bijdrage van de Stichting Terberg Foundation ontvangen.
 13. Er wordt pas uitgekeerd als zeker is dat het initiatief daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
 14. De aanvrager van een donatie heeft een aantoonbare relatie c.q. affiniteit met het initiatief waarvoor een donatie wordt gevraagd.
 15. De gevraagde bijdrage kan niet door een reguliere vorm van sponsoring of subsidie worden verkregen.
 16. Over de uitslag is geen beroep mogelijk en wordt niet gecorrespondeerd. Aanvragers kunnen geen rechten ontlenen aan (eerdere) correspondentie.
 17. Het bestuur van de Stichting Terberg Foundation bepaalt of de aanvraag wordt gehonoreerd en heeft daardoor als enige en laatste de beslissingsbevoegdheid.
 18. Bestuursleden van de Stichting Terberg Foundation zijn uitgesloten van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.
 19. Bij het toekennen van een donatie, verleent de aanvrager desgevraagd medewerking aan publicitaire activiteiten.

PROJECT AANMELDEN

Wil je een donatie aanvragen voor jouw project? Doorloop dan de volgende stappen:

 1. Lees de projectvoorwaarden
 2. Vul het aanvraagformulier in

Wij komen zo snel als mogelijk op jouw aanvraag terug!

UITGELICHT PROJECT

Activiteit Abrona

De tuin en het terras van Abrona mooi opgeknapt: De eerste Terberg Foundation activiteit is een feit!
Bekijk het verslag

Volg ons op Facebook

Volg ons op LinkedIN

© 2019 – Terberg Foundation | Info over ANBI informatie