Jouw project aanmelden?  Klik hier

DARA Europe, een IJsselsteinse stichting die opgericht is door de Tirza Voss. Op jonge leeftijd (19 jaar oud) verloor de IJsselsteinse haar hart in 2009 aan kinderen in het dorp Andong (Cambodja). Ze leven in erbarmelijke omstandigheden in het dorp. DARA Europe steunt de Cambodjaanse stichting Stellar Child Care Organization (SCCO), waarmee de stichting ervoor wilt zorgen dat de kinderen in Andong een kansrijke toekomst tegemoet gaan.

Wat doet DARA Europe?

DARA Europe streeft ernaar de kinderen in Andong de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen tot volwassenen met zicht op een betere toekomst. Dit doen zij door:

  • Toegang tot gezondheidszorg te bieden;
  • Een veilige woon- en leefomgeving te creëren
  • Toegang tot onderwijs te faciliteren;
  • Zelfstandigheid te stimuleren;
  • Waar nodig persoonlijke begeleiding te geven.

Familie ondersteuningsprogramma’s zijn hierbij van groot belang om te voorkomen dat deze kinderen op straat belanden en/of in slechte werkomstandigheden terechtkomen. 

De Terberg Foundation heeft een donatie gedaan en ondersteuning geboden voor de transport van de container. Ook heeft de familie zich ingezet, het meehelpen bij het inladen van de vrachtauto voor het vervoer van  IJsselstein naar Benschop  en aldaar alles weer laden in de grote container. 

Wat gaat er mee naar Cambodja?

SBO school de Wenteltrap uit Ijsselstein heeft de helft van haar gebruikte en goede schoolmeubilair en tevens educatief materiaal gedoneerd voor de onderwijsprogramma’s die door SCCO in Andong worden uitgevoerd. Naast de Wenteltrap heeft ook de St.Theresia school uit Barger Compascuum en enkele andere scholen educatief materiaal gedoneerd. Alles, inclusief vele gedoneerde computers en laptops, en Engelse leesboeken gaat naar SCCO. Daar zal het verdeeld worden onder de eigen schoolvoorziening en tevens aan de lokale basisschool, die nieuwe klaslokalen heeft gebouwd. 

De container is inmiddels vanuit Benschop naar Rotterdam vertrokken waarna deze verscheept zal worden naar de hoofdstad Phnom Penh om vandaar uit verder vervoert te worden naar Andong. 

Wil jij meer weten over DARA Europe en wat zij doen? Bezoek de website voor meer informatie.

Terug naar het overzicht

© 2018 – Terberg Foundation | Meer informatie over de Stichting