Jouw project aanmelden?  Klik hier

Stichting Big Brothers Big Sisters Amsterdam (BBBSAm) richt zich op (jaarlijks 105 tot 125) kwetsbare kinderen en jongeren in Amsterdam van 5 tot 18 jaar, die onder of rond de armoedegrens leven en veelal minder kansen krijgen. 

De programma’s van BBBSAm wil de talenten en kwaliteiten van de kinderen in Amsterdam stimuleren, hun eigen kracht versterken, een gezonde leefstijl bevorderen en ontsporing, ongewenst of crimineel gedrag voorkomen. BBBSAm wil ervoor zorgen dat de kinderen zichzelf ten volle ontplooien, dat zij eigen keuzes kunnen maken, opleidingen kunnen voltooien, een kans maken op de arbeidsmarkt en de mogelijkheid zien om een gelukkig leven te leiden. De stichting biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren ten behoeve van beter functioneren in het dagelijks bestaan en het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Het Big Bunch Project

Het Big Bunch Project betreft een één op één mentoring project waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van positieve relaties die een directe en langdurige impact hebben op de levens van de kinderen en jongeren. BBBSAm werkt met een wetenschappelijk bewezen methodiek, het Community Based Mentoring programma. Deze methodiek koppelt een zorgvuldig gescreende volwassene aan een kwetsbaar kind voor minimaal 1 jaar en liefst langer. Door het hebben van een positief rolmodel krijgen kinderen een voorbeeld die ze thuis niet hebben, waar ze ondersteuning van krijgen bij hun persoonlijke problemen en behoeftes. De kinderen gaan in groepjes, 2 keer in de maand, onder begeleiding van twee of meer Bigs (afhankelijk van het aantal kinderen) allerlei verschillende leuke, educatieve activiteiten ondernemen. Door het geven van persoonlijke positieve aandacht wordt een structurele verbetering in het leven van het kind teweeggebracht.

W: www.bbbsamsterdam.nl

Jouw project aanmelden

De Terberg Foundation ondersteunt mensen naar een onafhankelijker leven door sociale, maatschappelijke en/of financiële redzaamheid te stimuleren op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.

© 2018 – Terberg Foundation | Meer informatie over de Stichting