Jouw project aanmelden?  Klik hier

Stichting Fit4Talent

Stichting Fit4Talent heeft als doel het ondersteunen en begeleiden van kinderen uit (sociaal) economische achterstandssituaties in het behalen en behouden van doelen in het reguliere onderwijs, maar ook buiten reguliere kaders. Fit4Talent ondersteunt verschillende leerlingen op het basisonderwijs maar ook op het voortgezet onderwijs. Ze vergroten hun leerrendement, leervaardigheid en leerplezier met als doel deze kinderen de kans te geven hun ambitie en talenten te ontplooien.


Liesbeth van Rooijen (docent talen):
“Het is zo mooi om deze kinderen te zien opbloeien van de extra aandacht en ondersteuning die wij ze geven’’

 

Twintig weken leerlingbegeleiding

Met de financiële ondersteuning van de Terberg Foundation aan stichting Fit4talent worden docenten ingezet om tien kinderen intensief te begeleidingen gedurende een periode van twintig weken.

In de corona tijd waarin de scholen grotendeels dichtzijn en online onderwijs geldt, merkt de stichting dat leerlingen achterstanden oplopen. Dit risico is groter voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet machtig genoeg zijn en waar thuis de kennis ontbreekt om te ondersteunen. Kwetsbare kinderen tussen de 8 en 18 jaar krijgen extra ondersteuning bij hun schoolwerk en bijlessen voor diverse vakgebieden.


Jacqueline Koster:
“Wij zijn blij dat we deze kinderen hiermee een kans kunnen geven om hun doelen te bereiken. Het zijn leerlingen met veel ambitie die deze vorm van studiebegeleiding vaak niet kunnen bekostigen. Juist in deze tijd is extra begeleiding bij de studie voor sommige leerlingen extra hard nodig”

 

© 2018 – Terberg Foundation | Meer informatie over de Stichting