Jouw project aanmelden?  Klik hier

Stichting Fit4talent ondersteunt verschillende leerlingen op het basisonderwijs maar ook op het voortgezet onderwijs. Ze vergroten hun leerrendement, leervaardigheid en leerplezier met als doel deze kinderen de kans te geven hun ambitie en talenten te ontplooien. 

Donatie van 7.000 euro voor Stichting Fit4talent

Door de donatie van de Terberg Foundation kan de stichting hun docenten inzetten om 10 kinderen voor 20 weken lang intensief te begeleiden. In tijden van corona is dit zeer gewenst. De stichting merkt dat kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en waar thuis de kennis ontbreekt een achterstand oplopen. Kinderen tussen de 8 en 18 jaar krijgen extra ondersteuning bij hun schoolwerk en bijlessen voor diverse vakgebieden.

Terug naar het overzicht

© 2018 – Terberg Foundation | Meer informatie over de Stichting