Jouw project aanmelden?  Klik hier

PRIVACY STATEMENT

 

Terberg Foundation

gevestigd aan Postbus 202 3400 AE IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.terbergfoundation.nl Postbus 202 3400 AE IJsselstein – 030 6868700

 

Mevr. M.E.M. Terberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Terberg Foundation Zij is te bereiken via info@terbergfoundation.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Terberg Foundation verwerkt uitsluitend die persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft versterkt, teneinde de doelstellingen van de stichting te kunnen verwezenlijken.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Terberg Foundation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het in behandeling nemen en afhandelen van subsidieaanvragen
  • het afhandelen van betalingen
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Terberg Foundation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Terberg Foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Terberg Foundation verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, als voldaan moet worden aan een verplichting, danwel na verkregen toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 

Terberg Foundation gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terberg Foundation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@terbergfoundation.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Terberg Foundation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Terberg Foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@terbergfoundation.nl.

PROJECT AANMELDEN

Wilt u een project aanmelden? Doorloop dan de volgende stappen:

  1. Lees de voorwaarden
  2. Vul het aanvraagformulier in

Wij komen zo snel als mogelijk op uw aanvraag terug!

UITGELICHT PROJECT

Activiteit Abrona

De tuin en het terras van Abrona mooi opgeknapt: De eerste Terberg Foundation activiteit is een feit!
Bekijk het verslag

© 2019 – Terberg Foundation | Info over ANBI informatie