Jouw project aanmelden?  Klik hier

Financiële ondersteuning voor Support School Fees (SSF) in Tanzania

 

Stichting Support School Fees (SSF)

Stichting Support School Fees (SSF) biedt financiële ondersteuning aan kinderen, met name in de regio Mwanza, Tanzania, om zich via onderwijs te ontwikkelen. SSF biedt hen toekomstperspectief, een toekomst door te leren lezen en schrijven, te rekenen en zich in algemene zin te ontplooien. Dit gebeurt onder het motto “knowledge is power”.

SSF wil kinderen toegang tot Engelstalig onderwijs geven, essentiële schoolmaterialen bieden en een gezond schoolklimaat creëren. Bovendien willen ze meisjes stimuleren om naar school te gaan. De motivatie hiervoor is dat kinderen op het basisonderwijs van staatsscholen geen les krijgen in het Engels maar in het Swahili. Het voortgezet onderwijs is Engelstalig. Kinderen die geen Engels spreken en geen particulier onderwijs kunnen betalen hebben zo direct een achterstand. Ouders (ouderen) zijn vaak afhankelijk van hun kinderen. Een kind met een beter vooruitzicht qua werk is beter in staat andere familieleden te helpen. Het is met name belangrijk dat meisjes naar school gaan. Zij kunnen een carrière beginnen waardoor zij niet of nauwelijks financieel afhankelijk zijn (women empowerment).Like honeybees, we work for the good of the colony


 

Het project

Op de basisschool op Juma Eiland wordt niet in het Engels onderwezen terwijl dit wel de voertaal is op het voortgezet onderwijs. Kinderen lopen op deze manier direct een achterstand op. De lagere klassen zijn overvol met soms wel 80 kinderen. De hogere klassen zijn gevuld met ongeveer 30-40 kinderen, de afname is het gevolg omdat met name meisjes worden thuis gehouden om de bekende redenen zoals huishouden en menstruatie.

SSF wil het onderstaande activiteiten realiseren op Juma eiland:

  • Het aanstellen van 2 (lokale) geclassificeerde Engelse docenten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren;
  • Het verbeteren van voorzieningen op de school door het plaatsen van nieuwe toiletgroepen en wasgelegenheid, inclusief. watertank en solarpomp;
  • De aanschaf van schoolbanken zodat de kinderen niet meer op de (stoffige) grond hoeven te zitten of met z’n drieën in een bankje;
  • Het gratis verstrekken van maandverband en ondergoed voor meisjes;
  • Schoolmaterialen (schrijfwaren) voor 425 leerlingen
  • Het verven en onderhoud van klaslokalen, momenteel zijn er 6 klassen, graag willen SSF 3 extra lokalen erbij realiseren

De Terberg Foundation doet een financiële bijdrage om bovenstaande activiteiten te ondersteunen op Juma eiland.

Website: https://supportschoolfees.org

Jouw project aanmelden

De Terberg Foundation ondersteunt mensen naar een onafhankelijker leven door sociale, maatschappelijke en/of financiële redzaamheid te stimuleren op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.

© 2018 – Terberg Foundation | Meer informatie over de Stichting