Jouw project aanmelden?  Klik hier

EEN MAATJE VOOR DE NEDERLANDSE TAAL

Humanitas biedt mensen die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken ondersteuning van een goed geschoolde vrijwilliger. Het doel is hierbij altijd dat een hulpvrager (deelnemer) na ongeveer een jaar zelfstandig weer verder kan. Dit sluit naadloos aan bij de filosofie van de Terberg Foundation waarbij zelfredzaamheid een belangrijke drijver is.

Taalmaatjes

De grootste afdeling binnen Humanitas Eemland (Utrecht & Amfersfoort) is Taalmaatjes. Met dit project ondersteunen zij door middel van een vrijwilliger een deelnemer met de Nederlandse taal. Dit gebeurt op wekelijkse basis en hooguit een jaar. Humanitas gelooft er namelijk in dat het beheersen van de Nederlandse taal essentieel is om mee te kunnen doen in onze samenleving. Het is de basis voor het vinden van werk en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Voor het project Taalmaatjes richt Taalmaatjes zich op mensen die gemotiveerd zijn om de Nederlandse taal te leren. De ondersteuning stopt na één jaar of wanneer iemand taalniveau B2 heeft gehaald, want na een jaar kan iemand zich redden in de maatschappij en kunnen ze weer iemand anders helpen. In 2019 heeft Humanitas ruim 250 mensen met Taalmaatjes geholpen.

De vrijwilligers gebruiken oefenboeken en deze boekjes zijn bedoeld als basis voor het gesprek en hebben diverse thema’s, zoals gezondheid, familie of geld. Deze boekjes zijn zeer geschikt voor de lagere taalniveaus. Humanitas constateerde dat de boekjes minder geschikt zijn voor mensen die van B1- naar B2-niveau willen. Daarnaast merkten ze dat mensen die nog vrijwel geen Nederlands spreken of zeer laaggeletterd zijn, niet genoeg geholpen kunnen worden met de boekjes. 


Rosa DraaismaEen taalmaatje van Humanitas helpt mensen om Nederlands te leren en de weg te vinden in ons land. Met deze materialen kunnen onze vrijwilligers hun deelnemers nu nog beter helpen bij het leren van de taal! De materialen zijn speciaal voor mensen die nog erg weinig Nederlands spreken en voor mensen die juist de basis al beheersen, maar een extra stap willen zetten.


Terberg Foundation ondersteunt

Dankzij deTerberg Foundation heeft Humanitas Eemland een bedrag van 2381,90 ontvangen waar ze voor de twee groepen materiaal aan hebben kunnen schaffen. De laaggeletterden of de mensen die beperkt Nederlands spreken kunnen kunnen nu beschikken over een beeldkwarterspel van Scala en het NT2 Taalspel. Bovendien kunnen de deelnemers toegang krijgen tot de ‘spreek beter’ apps voor de mobiele telefoon. Met deze apps kunnen ze de uitspraak van Nederlands oefenen. Voor mensen die van B1 naar B2 niveau willen is er het spreekwoordenspel van Scala en het NT2 taalspel aangeschaft.

Jouw project aanmelden

De Terberg Foundation ondersteunt mensen naar een onafhankelijker leven door sociale, maatschappelijke en/of financiële redzaamheid te stimuleren op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.

© 2018 – Terberg Foundation | Meer informatie over de Stichting