Jouw project aanmelden?  Klik hier

Familiekindertehuis Tinkerbell Roemenië

 

Stichting Roemeense Kinderhulp

Stichting Roemeense Kinderhulp is een Nederlandse organisatie, gevestigd in IJsselstein. De Stichting heeft zich direct na de val van Ceaucescu in 1990 het lot van de Roemeense bevolking aangetrokken. De activiteiten concentreren zich met name in en rond de plaats Sovata in de regio Transsylvanië. Door verschillende activiteiten tracht zij een bijdrage te leveren om de bevolking en met name de kinderen met diverse projecten te ondersteunen en te helpen.

Stichting Roemeense Kinderhulp heeft onderstaande vaste, jaarlijkse activiteiten:

  • Zomervakantie in Nederland bij gastgezinnen; 
  • Hulpgoederentransporten; 
  • Ontwikkeling en ondersteuning lokale ontwikkelingsprojecten; 
  • Activiteiten gericht op de totale bevolking van Sovata, de kinderen in het bijzonder; 
  • Exploitatie van het Familiekindertehuis Tinkerbell; 
  • Ondersteuning biologische ouders van de kinderen die in Tinkerbell verblijven; 
  • Studiefonds voor Roemeense studenten.

 

Familiekindertehuis Tinkerbell

Het project betreft de ondersteuning van het Familiekindertehuis Tinkerbell. Het Familiekindertehuis bestaat uit twee zelfstandige woonunits, waarin een aantal achtergelaten ziekenhuiskinderen zijn ondergebracht. Deze kinderen worden opgevoed door een Roemeens echtpaar, die zoals in een normaal gezin de zorg voor deze kinderen op zich neemt. Door deze kleinschalige aanpak ontstaat een familieband waarbij de kinderen kunnen ervaren wat liefde, zorg en aanhankelijkheid is. Bovendien is de zorg vanuit een familie direct voelbaar aanwezig en kan onderlinge hechting tussen de gezinsleden tot stand komen. Iets wat in grootschalige kindertehuizen, waarbij de kinderen in hun leven meer dan eens verplicht moeten verhuizen naar andere tehuizen en nieuwe groepen, nooit kan worden verkregen. 

Het resultaat van het Tinkerbell Familietehuis opzet is dus een geborgen, zelfstandig functionerend gezin, waarbij een overkoepelende organisatie alle facilitaire zaken regelt, zodat continuïteit en later ook deels zelfstandige financiële draagkracht, kan worden gewaarborgd. In het Familiekindertehuis is maximaal plaats voor 20 kinderen. Momenteel wonen in Tinkerbell 16 kinderen en 4 volwassenen en met behulp van het Tinkerbell-project is het gelukt om in de afgelopen jaren 9 kinderen op zichzelf te laten gaan wonen en in hun eigen inkomen te voorzien. Daarnaast houdt Pro Sovata, de zuster Stichting in Roemenië, in het huis kantoor en worden er bijlessen gegeven in de garage van het huis.

 

Ondersteuning Terberg Foundation

Tinkerbell functioneert nu meer dan 10 jaar en er is behoefte aan groot onderhoud en reparaties op verschillende vlakken. Het onderhoud ligt momenteel stil bij gebrek aan financiële middelen.De Terberg Foundation doneert een bedrag van €15.000 voor het groot onderhoud aan het Familiekinderterhuis Tinkerbell.

Website: www.roemeensekinderhulp.nl

Jouw project aanmelden

De Terberg Foundation ondersteunt mensen naar een onafhankelijker leven door sociale, maatschappelijke en/of financiële redzaamheid te stimuleren op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.

© 2018 – Terberg Foundation | Meer informatie over de Stichting