Jouw project aanmelden?  Klik hier

Zorg en onderwijs in Kenia op wielen

Basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs zijn lang niet overal vanzelfsprekend en bereikbaar voor iedereen. MIVA zorgt ervoor dat onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen beschikbaar zijn in de verste uithoeken van de wereld. In het westen van Kenia, in de stad Mumias, was er vraag naar een nieuw vervoersmiddel: om meer gehandicapte kinderen in onherbergzame gebieden te kunnen bereiken en te helpen. Terberg Foundation werkte samen met MIVA en Education Assessment Research Centre (EARC) om dit voor elkaar te krijgen. Met succes. In Mumias worden gehandicapte jongeren in lastig bereikbare gebieden nu met een Four Wheel Drive auto gebracht naar plaats van bestemming!

MIVA

MIVA zet zich in voor de meest kansarme groepen over de hele wereld, voornamelijk kinderen. MIVA ondersteunt pioniers in ontwikkelingslanden met vervoer- en communicatiemiddelen. Zo kunnen zij meer kwetsbare mensen bereiken en toegang tot voorzieningen bieden.

Het EARC in Mumias is erop gericht om zoveel mogelijk kinderen met een handicap in een zo vroeg mogelijke fase in hun ontwikkeling te identificeren en te steunen met passende zorg, behandeling en/of onderwijs. Gehandicapte jongeren lijden onder stigmatisering, discriminatie en nemen niet actief deel aan het gemeenschapsleven. Reguliere scholen zijn niet toegankelijk en er is weinig tot geen gekwalificeerd personeel voor kinderen met een handicap. 

Veel kinderen die wonen in de afgelegen gebieden rond Kakamega, Busia en Bungoma kunnen niet of nauwelijks worden bereikt. Een four wheel drive auto, dankzij Terberg Foundation, maakt het voor EARC mogelijk om haar werk goed te kunnen doen, ook in deze gebieden.

Dit kleinschalige ontwikkelingsproject ging gepaard met een eenvoudige, maar krachtige oplossing. Het beschikbaar stellen van deze Toyota Cabin heeft een geweldige impact op het individu – kinderen krijgen de zorg die ze nodig hebben – maar de invloed reikt verder: naar de lokale gemeenschap, want iedereen is erbij betrokken!

 

Jouw project aanmelden

De Terberg Foundation ondersteunt mensen naar een onafhankelijker leven door sociale, maatschappelijke en/of financiële redzaamheid te stimuleren op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.

© 2018 – Terberg Foundation | Meer informatie over de Stichting