Sluit

Waar ben je naar op zoek?

Voldoet jouw aanvraag aan de volgende voorwaarden?

Versie: november 2022

 1. De organisatie waarvoor de aanvrager een aanvraag indient, is een stichting of een vereniging en heeft de beschikking over een ANBI-status.
 2. Het initiatief past bij de identiteit en de kernwaarden van de Stichting Terberg Foundation: Iedereen heeft recht op een mooi leven. Samen mensen helpen, met respect en zonder vooroordeel.
 3. Het initiatief mag niet in strijd zijn met de uitgangspunten van de Stichting Terberg Foundation.
 4. Het initiatief mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp betreffen.
 5. Aan het initiatief mogen geen directe religieuze of politieke belangen zijn gekoppeld noch enig commercieel belang en/of winstoogmerk.
 6. Het initiatief is gericht op de verbetering van het maatschappelijke, sociale of culturele leven in binnenland en buitenland.
 7. Het initiatief heeft maatschappelijk draagvlak.
 8. De aanvraag dient altijd vergezeld te zijn van een financiële onderbouwing / begroting. Een aanvullend onderzoek kan onderdeel zijn van de beoordelingsprocedure.
 9. Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld: een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig initiatief is geen maatstaf voor een andere aanvraag.
 10. De aanvrager van een donatie heeft een aantoonbare relatie c.q. affiniteit met het initiatief waarvoor een donatie wordt gevraagd.
 11. De gevraagde bijdrage kan niet door een reguliere vorm van sponsoring of subsidie worden verkregen.
 12. Over de uitslag is geen beroep mogelijk en wordt niet gecorrespondeerd. Aanvragers kunnen geen rechten ontlenen aan (eerdere) correspondentie.
 13. Het bestuur van de Stichting Terberg Foundation bepaalt of de aanvraag wordt gehonoreerd en heeft daardoor als enige en laatste de beslissingsbevoegdheid. Uitkering geschiedt niet eerder dan goedkeuring van de donatie-aanvraag.
 14. Bestuursleden van de Stichting Terberg Foundation zijn uitgesloten van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.
 15. Bij het toekennen van een donatie, verleent de aanvrager desgevraagd medewerking aan publicitaire activiteiten.

Ook samen werken aan een beter leven?
Doe jouw aanvraag!

Project aanmelden
© 2022 – Terberg Foundation
Delen
Via WhatsApp Via Facebook Via Twitter Via LinkedIn URL kopiëren
URL succesvol gekopieerd.
Er is iets fout gegaan, de URL kon niet gekopieerd worden.