Jouw project aanmelden?  Klik hier

INFORMATIE OVER DE STICHTING

De Terberg Foundation beschikt over de Nederlandse ANBI Status.
Naam van de instelling:
 Stichting Terberg Foundation
Rechtsvorm: Stichting
RSIN: 858155357

 

Contactgegevens

Stichting Terberg Foundation
Postbus 202, 3400 AE IJsselstein
info[at]terbergfoundation.nl

 

Rekeningnummers Terberg Foundation

ABN-AMRO Bank: NL98 ABNA 0818 3129 12
Triodos Bank: NL32 TRIO 0338 7930 11

 

Doelstelling

  1. Het leveren van een bijdrage in het kader van het algemeen belang aan de zelfredzaamheid van mensen in een achterstandspositie teneinde de kwaliteit van de samenleving te verbeteren;
  2. Het leveren van een positieve bijdrage aan en verbeteren van het welzijn in het algemeen door het doen van bijdragen aan onder meer onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.

Beleidsplan

Zie bijgaand PDF-bestand voor de hoofdlijnen van het beleidsplan: Klik hier

 

Bestuurssamenstelling

Mw. M.E.M. (Marlies) Terberg, voorzitter;
Dhr. Mr. L.A.M. (Leo) van Kippersluis, secretaris;
Dhr. Drs. J.H.M. (Joost) van de Ven, penningmeester.

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

 

Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten

De stichting is, na de oprichting eind 2017, in 2018 van start gegaan met de uitvoering van verschillende projecten. Beschrijvingen van recente activiteiten van de stichting en van reeds uitgevoerde projecten treft u elders op deze website aan.

 

Jaarverslag/financiële verantwoording

De stichting is opgericht op 20 november 2017. Het jaarverslag over het 4e boekjaar treft u aan via deze link.

 

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI

Het standaardformulier publicatieplicht over 2021 treft u aan via deze link

PROJECT AANMELDEN

Wilt u een project aanmelden? Doorloop dan de volgende stappen:

  1. Lees de voorwaarden
  2. Vul het aanvraagformulier in

Wij komen zo snel als mogelijk op uw aanvraag terug!

UITGELICHT PROJECT

Activiteit Abrona

De tuin en het terras van Abrona mooi opgeknapt: De eerste Terberg Foundation activiteit is een feit!
Bekijk het verslag

© 2019 – Terberg Foundation | Info over ANBI informatie