Sluit

Waar ben je naar op zoek?

Terberg Foundation Belastingdienst ANBI

Algemeen nut beogende instelling

De Terberg Foundation beschikt over de Nederlandse ANBI Status en voldoet daarmee aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een ‘algemeen nut beoogde instelling’, oftewel ANBI

Naam van de instelling: Stichting Terberg Foundation
Rechtsvorm: Stichting
RSIN: 858155357

Contactgegevens

Stichting Terberg Foundation
Postbus 202, 3400 AE IJsselstein
info@terbergfoundation.nl

Bankgegevens

ABN-AMRO Bank: NL98 ABNA 0818 3129 12
Triodos Bank: NL32 TRIO 0338 7930 11

Doelstelling

  1. Het leveren van een bijdrage in het kader van het algemeen belang aan de zelfredzaamheid van mensen in een achterstandspositie teneinde de kwaliteit van de samenleving te verbeteren;
  2. Het leveren van een positieve bijdrage aan en verbeteren van het welzijn in het algemeen door het doen van bijdragen aan onder meer onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.

Bestuurssamenstelling

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Activiteitsverslagen en financiële verantwoording

In het beleidsplan legt het bestuur van Terberg Foundation het te voeren beleid vast voor een periode van drie jaar: van 2024 tot en met 2026. Hierin staat onder andere vermeld wat het uitgangspunt is voor het bestaansrecht van de foundation; de te verrichten werkzaamheden; de manier waarop door de foundation fondsen worden verworven; en een beschrijving hoe verkregen inkomsten (vermogen) worden beheerd en besteed.

Beleidsplan 2024-2026

Jaarverslag 2023

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Terberg Foundation samen werken aan een beter leven

Recente projecten

Alles bekijken

Ook samen werken aan een beter leven?
Doe jouw aanvraag!

Project aanmelden
© 2024 – Terberg Foundation
Delen
Via WhatsApp Via Facebook Via Twitter Via LinkedIn URL kopiëren
URL succesvol gekopieerd.
Er is iets fout gegaan, de URL kon niet gekopieerd worden.