Sluit

Waar ben je naar op zoek?

Bijles en huiswerkbegeleiding in Utrechtse wijken Lombok en Nieuwe Engeland 

De Terberg Foundation ondersteunt de Stichting Buurtblinkers ter ondersteuning van lesmateriaal en de wijkkrant. Buurtblinkers wilt voor het aankomende jaar lesmateriaal zoals boeken en leesmethodes. Stichting Buurtblinkers is actief in de wijken Lombok en Nieuw Engeland in Utrecht.

Een Utrechts initiatief

In Lombok en Nieuw Engeland wonen veel kinderen met ouders van buitenlandse komaf die de Nederlandse taal niet goed beheersen en relatief vaak een uitkering hebben. Kinderen hebben vaak een achterstand op het gebied van de Nederlandse taal en belanden om die reden vaak op een lager niveau opleiding dat niet altijd aansluit bij de basis van hun intelligentie en inzet.

Buurtbewoners hebben in 2015 een project gestart om deze kinderen bijles en huiswerkbegeleiding te geven. Daarbij kwam het samen maken van een wijkkrant die twee keer per jaar uitkomt en het organiseren van talentworkshops voor de kinderen met kunstenaars, dansers en muzikanten uit de wijk. Buurtblinkers richt zich op kinderen uit Utrecht West (Lombok en Nieuw Engeland) in de leeftijd van 7 tot 17 jaar. In 2019 begeleide Buurtblinkers 35 kinderen. In 2020 willen ze uitbreiden naar 40 kinderen.

Dankzij jullie ondersteuning kunnen de kinderen in de Utrechtse wijken Lombok en Nieuw-Engeland zich volop blijven ontwikkelen en oefenen met taal. Met als tastbaar resultaat een buurtkrant waar ze ontzettend trots op zijn. Namens onze kinderen bedankt.
Frédérike Diepenbroek – Coördinator, Buurtblinkers

Bijles en workshops

Buurtblinkers organiseert het geven van bijles. In een pand in de wijk Lombok hebben ze drie middagen per week een ruimte gehuurd waar kinderen elke week naar toe komen voor bijles van hun vaste begeleider. Vrijwilligers geven kinderen 1-op-1 een uur lang extra aandacht waar die nodig is. De coördinator heeft intensief en prettig contact met leerkrachten en intern begeleiders van de basisscholen in de buurt. Ze delen kennis over de kinderen en krijgen bruikbare leerspellen die de kinderen ook op school gebruiken. De coördinator heeft verder zeer regelmatig contact met ouders, over rooster, inhoud van lessen en hoe het gaat met een kind.  De ouders gaan mee met excursies die de kinderen maken voor het schrijven voor de wijkkrant De Buurtblinker. De ouders komen naar de eindpresentatie die de kinderen aan het eind van het schooljaar geven en maken de hapjes voor bij het eindfeest.

De Buurtblinkers´ hebben naast aandachtspunten ook talenten. De begeleiders gebruiken die talenten om de band met het kind te verbeteren. Ook focussen ze een deel van de tijd op het verder ontwikkelen van bestaande talenten of het ontplooien van nieuwe interesses. Sommige kinderen leren schaken, anderen schrijven verhalen of gedichten. Om talentontwikkeling en ontplooiing verder te stimuleren wil Buurtblinkers 3 keer per jaar een themareeks organiseren waarin een bepaalde discipline centraal staat; beeldende kunst, fotografie, aquarelleren, poëzie, dans, muziek, etc.

Freek Terberg, Terberg Foundation medewerker, beschrijft de activiteiten:
“Aangezien niet alle kinderen vanaf jongs af aan in Nederland hebben gewoond, wordt er voornamelijk geoefend met taal: lezen, uitspraak, begrijpend lezen. Dit gebeurt spelende wijs. Tijdens mijn bezoek zag ik de kinderen geholpen worden met het overhoren van Engels. Ik mocht deelnemen aan een potje Pim Pam Pet en er werd kwartet gespeeld in het Engels.”

Plannen voor het nieuwe jaar

Buurtblinkers wilt het komend jaar weer lesmateriaal aanschaffen. Het betreft boeken en lesmethodes. Niet iedere lesmethode bevat geschikt materiaal voor de specifieke problemen van een individueel kind. Vandaar dat ze behoefte hebben aan veel methodes en boeken, ook online. De online oefeningen doen ze via laptops.

Het maken van een wijkkrant is een activiteit waarmee het werk van de Buurtblinkers in de hele wijk Lombok bekendheid krijgt en die voor alle kinderen die er aan meewerken een enorme opsteker is voor hun zelfvertrouwen. Ze zien dat hun bijdrage wordt gelezen door zowel kinderen, volwassenen, winkeleigenaren, docenten en ouders. Ze krijgen er altijd veel positieve reacties op. Juist omdat het voor de emancipatie van de kinderen zo belangrijk is, heeft de Stichting de oplage van de krant afgelopen jaar verhoogd van 500 naar 6.000 kranten, die allemaal individueel worden bezorgd op adressen in Lombok. Die organisatiekosten zijn erg afhankelijk van de ideeën waarmee de kinderen komen. De wijkkrant is nu gekoppeld aan de Terberg Foundation.

logo Buurtblinkers

Dit doen we nog meer

Alles bekijken

Ook samen werken aan een beter leven?
Doe jouw aanvraag!

Project aanmelden
© 2024 – Terberg Foundation
Delen
Via WhatsApp Via Facebook Via Twitter Via LinkedIn URL kopiëren
URL succesvol gekopieerd.
Er is iets fout gegaan, de URL kon niet gekopieerd worden.