Jouw project aanmelden?  Klik hier

Terberg Foundation onderschrijft het maatschappelijke werk dat stichting Fit4Talent verricht voor scholieren van het basis- en voortgezet onderwijs in IJsselstein. Het is dan ook met reden dat beide organisaties een samenwerking met elkaar aangaan voor het tweede opeenvolgende jaar. Ook komend schooljaar kan met financiële ondersteuning verder worden geïnvesteerd in studiebegeleiding van kinderen uit voornamelijk (sociaal) economische achterstandssituaties.

Studiebegeleiding op maat

Het project, waarbij meer dan vijftien kinderen in een kwetsbare thuissituatie gratis studiebegeleiding krijgen van Fit4Talent professionals, vindt dit schooljaar plaats. Docenten werken samen met de leerling aan hun persoonlijke ontwikkeling en groei. De trajecten duren circa twintig weken. Vakinhoudelijke onderwijsondersteuning staat daarbij voorop, maar in de praktijk gaat dit gepaard met specifieke, individuele aandacht. Zo heeft elke leerling een andere sociaal – economische achtergrond en zijn of haar eigen ontwikkelingspunten.

Om het maximale te halen uit de leerlingen, zijn de docenten van Fit4Talent getraind om ook het directe schoolnetwerk van de leerling te betrekken in het educatieve ontwikkelingstraject. Tussentijds is er regelmatig afstemming met de docent, interne begeleider of mentor op school; en is een evaluatie met ouders en de kinderen onderdeel van het begeleidingstraject.

Jacqueline Koster, oprichter van Fit4Talent, is Terberg Foundation erkentelijk voor deze vernieuwde samenwerking:

“Dankzij Terberg Foundation is een verbeterde ontwikkeling van kinderen uit kansarme situaties mogelijk.”

Jan Terberg, lid Raad van Advies Terberg Foundation over de vernieuwde samenwerking:

“Iedereen verdient passend onderwijs. Fit4Talent biedt studiebegeleiding, maar de ondersteuning die docenten de leerlingen bieden gaat vele stappen verder. Wij dragen hier graag ons steentje aan bij.”

IJsselstein netwerk

Er gaat een heel regionaal netwerk schuil achter het werk van Fit4Talent. Zo werkt Fit4Talent nauw samen met diverse andere organisaties en instellingen uit IJsselstein en omstreken, waaronder Gemeente IJsselstein, Vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld IJsselstein, Jeugdteam, de bibliotheekorganisatie Stichting Lek & IJssel en reguliere onderwijsinstanties. Zij verwijzen leerlingen met aanvullende onderwijsbehoeftes aan hen door.

Onderwijs voor iedereen

In het voorgaande schooljaar werkte Terberg Foundation al samen met Fit4Talent. Het leverde een educatieve en persoonlijke ‘boost’ op voor maar liefst tien verschillende leerlingen. Met als resultaat: meer zelfvertrouwen, betere resultaten op school en een trotse familie-achterban.

Informatie of aanmelden

Kan jouw zoon of dochter wel wat extra hulp gebruiken om zijn of haar schoolprestaties te verbeteren? Maar ontbreken de financiële middelen? De stichting Fit4Talent zorgt ervoor dat iedereen in de leeftijd van 8-18 jaar de juiste studiebegeleiding krijgt die nodig is door middel van huiswerk- en studiebegeleiding; studiecoaching; en bijlessen en trainingen. Voor meer informatie, neem contact op met Fit4Talent:

W: www.fit4talent.nl
E: fit@fit4talent.nu 

 

Terug naar het overzicht

logo Fit4Talent

© 2018 – Terberg Foundation | Meer informatie over de Stichting