Sluit

Waar ben je naar op zoek?

Inrichting van leslokaal en PV-paneel dakvoorziening

Stichting Sampark zet zich sinds 2007 in voor arme kinderen en jongvolwassenen in India. Door middel van een samenwerking met een lokale organisatie steunt de stichting structureel een aantal projecten voor de plaatselijke bevolking op het platteland en in de hoofdstad New Delhi. Terberg Foundation draagt financieel bij aan het project Sampark scholen in India. Hierdoor is het mogelijk geworden om een leslokaal in te richten met computers, een beamer met projectiescherm en de noodzakelijke stroomvoorziening. Ook zijn er PV-panelen op het dak van de school in India geplaatst.

Leslokaal feestelijk geopend

De doelstelling van Stichting Sampark is het ondersteunen van projecten en andere initiatieven in India die zich richten op het bestrijden van analfabetisme, het bestrijden van armoede in de stad en op het platteland en het aanbieden van scholing (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen).

In 2018 is een eerste poging gedaan de scholen van Sampark te verbinden met scholen van de stichting Accrete. Stichting Accrete biedt christelijk onderwijs en kinderopvang op 16 locaties in Noordwest Overijssel. Ze werken aan de groei van talenten en mogelijkheden van kinderen. Hierin leren en ontwikkelen kinderen zich in relatie en interactie met hun medeleerlingen en leerkracht(en). Stichting Accrete vindt het belangrijk dat kinderen leren te leren, ieder op zijn of haar eigen niveau.

De inrichting van het leslokaal is reeds gerealiseerd in het bijzijn van Jan Terberg en Corry Pompe in India. Jan en Corry hebben een warm welkom gekregen in India, dit was een fantastische ervaring en het was een feestelijke opening van het leslokaal.

logo Sampark

Dit doen we nog meer

Alles bekijken

Ook samen werken aan een beter leven?
Doe jouw aanvraag!

Project aanmelden
© 2024 – Terberg Foundation
Delen
Via WhatsApp Via Facebook Via Twitter Via LinkedIn URL kopiëren
URL succesvol gekopieerd.
Er is iets fout gegaan, de URL kon niet gekopieerd worden.