Sluit

Waar ben je naar op zoek?

Stichting SeeYou

Papieren werkelijkheid

In Indonesië worden kinderen met een beperking vaak buitengesloten van essentiële diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg, ondanks wettelijke bepalingen die hun rechten beschermen. Deze wetten blijven vaak een papieren werkelijkheid zonder concrete oplossingen. Vooroordelen en gebrek aan kennis versterken deze uitsluiting, met als gevolg dat kinderen niet naar school gaan en afhankelijk blijven van hun families.

Stichting SeeYou werkt samen met Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRY) om inclusief kleuteronderwijs te bevorderen. Dit programma richt zich op kinderen met beperkingen in Yogyakarta en Midden-Java. Het doel is om docenten te trainen in inclusieve leermethoden, scholen toegankelijk te maken, en ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. Een belangrijke bijdrage aan dit project is geleverd door de Terberg Foundation, die hiermee haar toewijding aan het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving benadrukt.

Samen verschil maken

Het programma, gepland voor 2023-2025, beoogt op 12 scholen in zes districten inclusief onderwijs aan te bieden. Dit wordt bereikt door:

  1. Ontwikkeling van een Inclusief Model: PRY ontwikkelt een model voor inclusief onderwijs voor kleuters. Docenten worden getraind om kinderen met en zonder beperking vanaf het begin te begeleiden.
  2. Implementatie op Scholen: Het model wordt geïmplementeerd op zeven kleuterscholen. Docenten worden getraind in inclusieve leermethoden en samenwerken met lokale gezondheidsposten.
  3. Gemeenschapsbetrokkenheid: Publiekscampagnes informeren lokale gemeenschappen over handicaps en het recht op onderwijs. Dit doorbreekt taboes en zorgt voor vroege identificatie en ondersteuning van kinderen met beperkingen.

Door deze aanpak kunnen kinderen met een beperking samen met hun leeftijdsgenoten leren en groeien in een veilige en aangepaste omgeving. Ouders leren hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen, en lokale gemeenschappen worden betrokken bij het proces. Zo creëren we een gemeenschap waarin diversiteit wordt omarmd en elk kind de kans krijgt om zijn of haar potentieel te ontwikkelen.

Doelstellingen 2023-2025

In samenwerking met PRY streeft SeeYou naar:

Dit project bereikt direct 1265 kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten en draagt bij aan SDG 4 en 10, gericht op inclusief onderwijs en vermindering van ongelijkheid. Dankzij de steun van de Terberg Foundation, PRY en lokale partners streven we naar duurzame veranderingen en betere toekomstkansen voor kinderen met een beperking in Indonesië.

Dit doen we nog meer

Alles bekijken

Ook samen werken aan een beter leven?
Doe jouw aanvraag!

Project aanmelden
© 2024 – Terberg Foundation
Delen
Via WhatsApp Via Facebook Via Twitter Via LinkedIn URL kopiëren
URL succesvol gekopieerd.
Er is iets fout gegaan, de URL kon niet gekopieerd worden.