Sluit

Waar ben je naar op zoek?

Ambulances voor economisch achtergestelde bevolking

Binnenkort rijden er twee ambulances rond in Centraal- en Zuid-India om gezondheidszorg aan te bieden voor mensen die dat hard nodig hebben. MIVA en Terberg Foundation werken hiervoor samen met partnerorganisaties ‘The Diocesan Corporation of Jabalpur’ en ‘The Alwaye Alphonsian Society’. Deze organisaties zijn gevestigd in moeilijk te bereiken en economisch achtergebleven gemeenschappen in Centraal- en Zuid-India.

Zorg voor iedereen

Gezondheidszorg voor iedereen bereikbaar: dat is het uitgangspunt van het project dat Terberg Foundation ondersteunt in samenwerking met de MIVA, een organisatie die zich inzet om mensen te ondersteunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Voor meer informatie over het werk van MIVA, ga naar www.miva.nl.

Door het gebrek aan adequate vervoersmiddelen hebben de meest kwetsbaren, waar beide organisaties zich voor inzetten, geen volledige toegang tot zorg en hulp. Vaak blijven mensen die ziek zijn thuis en melden zich niet of te laat bij het ziekenhuis. In veel gevallen is hun toestand tegen die tijd al ernstig verslechterd.

De ambulances gaan ervoor zorgen dat patiënten tijdig kunnen worden bereikt. In sommige gevallen om zorg ter plekke aan te bieden, in andere gevallen om patiënten te vervoeren naar het ziekenhuis waar uitgebreide zorg kan worden geboden.

The Diocesan Corporation of Jabalpur (DCJ) is een geregistreerde organisatie die actief is in de gezondheidszorg, onderwijs, ouderenzorg en jeugd empowerment. The Alwaye Alphonsian Society (TAAS) is actief in de gezondheidszorg, onderwijs en vrouwen empowerment.

Mede dankzij Terberg Foundation hebben we afgelopen jaar maar liefst 292 vervoers- en communicatiemiddelen wereldwijd kunnen financieren. Hiermee worden pioniers in India in staat gesteld om mensen te helpen juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is.

Angela Frings – Stichting MIVA

Lokale bereikbaarheid

Een van de ambulances werkt vanuit het Mother Theresa Hospital, één van de meest recente opgerichte zorginstellingen van de stad Dindori. Het is gelegen aan de rand van de stad in het dorp Subkhar, één van de afgelegen tribale districten in de economische achtergebleven regio van de staat Madhya Pradesh in Centraal-India. Het Mother Teresa Hospital is een dorpsziekenhuis dat zorgt voor de inheemse bevolking die economisch en sociaal arm is. Het ziekenhuis wordt financieel onderhouden door DCJ.

De andere ambulance gaat worden ingezet in de staat Kerala, waar The Alwaye Alphonsian Society (TAAS) werkzaam is. Hun activiteiten vinden plaats in en om de stad Thodupuzha. Het palliatieve team bezoekt in de lokale gemeenschap chronisch zieke patiënten die in een zeer slechte economische situatie verkeren. Momenteel zorgen ze voor ongeveer 200 oudere chronisch zieken. TAAS mist op dit moment een ambulance om spoedeisende medische zorg te verlenen aan de chronisch zieke patiënten die beperkt toegang hebben tot de eerstelijnsgezondheidszorg.

logo MIVA

Dit doen we nog meer

Alles bekijken

Ook samen werken aan een beter leven?
Doe jouw aanvraag!

Project aanmelden
© 2024 – Terberg Foundation
Delen
Via WhatsApp Via Facebook Via Twitter Via LinkedIn URL kopiëren
URL succesvol gekopieerd.
Er is iets fout gegaan, de URL kon niet gekopieerd worden.