Sluit

Waar ben je naar op zoek?

Aanvullend onderwijs

Ook komend schooljaar werkt Terberg Foundation samen met IMC Weekendschool Utrecht Overvecht, een van de tien IMC Weekendscholen in Nederland. Al ruim twintig jaar verzorgt IMC Weekendschool aanvullend, motivatiegericht onderwijs voor jongeren op de plekken in Nederland waar dit het hardst nodig is. Terberg Foundation ondersteunt graag maatschappelijke projecten gericht op motivatie en persoonlijke ontwikkeling.

Educatief programma

De driejarige opleiding is voor jongeren tussen de tien en veertien jaar, gericht op het verbreden van toekomstperspectieven, het versterken van zelfvertrouwen, het versterken van verbondenheid met de Nederlandse samenleving en het voeden van motivatie.

Landelijk zijn er tien IMC Weekendscholen. Naast Utrecht Overvecht is IMC Weekendschool ook actief in andere achterstandswijken van het land: Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Noord, Amsterdam West, Rotterdam Delfshaven, Rotterdam Zuid, Den Haag, Tilburg, Nijmegen en Groningen. Elke locatie biedt een educatief programma dat jongeren op spelende wijs met verschillende vakgebieden kennis laat nemen. De docenten zijn enthousiaste vak experts die werken op vrijwillige basis. Het curriculum bevat meer dan vijftien vakken, waaronder Journalistiek, Recht, Geneeskunde, Filosofie, Architectuur, Techniek, Politiek en Beeldende Kunsten. De vakken worden gegeven op zondag.

Een enorm netwerk aan docenten, ouders, alumni, gastdocenten en partners is hierbij betrokken. Iedereen werkt mee om een compleet en uniek programma rond te krijgen, activiteiten uit te zetten, de jongeren persoonlijk te begeleiden, en een geborgen omgeving te bieden. En dit werpt zijn vruchten af.

We willen u ongelooflijk bedanken voor het mooie bedrag waarmee u Stichting IMC Weekendschool steunt. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat onze leerlingen ervaren dat hun droom dichterbij is dan zij denken!

Marion Idema-Weijman – Operationeel Directeur, IMC Weekendschool

Zelfvertrouwen

Dankzij deze Weekendschool worden jongeren uit deze wijken creatief geprikkeld. Het verruimt hun blikveld. Nieuwe talenten worden ontdekt en zijn zich meer bewust van hun eigen kwaliteiten. Er wordt met een ander oog gekeken naar wie ze zijn en welke carrière mogelijk bij hen past. Op sociaal vlak ontstaan er nieuwe vriendschappen met klasgenoten en mensen uit de wijk. Tot slot, stimuleert dit de groei van het zelfvertrouwen om nieuwe deuren te openen naar hun eigen toekomst. Letterlijk en figuurlijk.

Naast financiële ondersteuning is Terberg Foundation aan het kijken hoe de samenwerking met IMC Weekends verder kan worden uitgebreid. Door bijvoorbeeld praktijkbezoeken aan te bieden in de technische sector als onderdeel van het curriculum.

Meer informatie

Voor meer informatie over IMC Weekendschool, neem direct contact met ze op:
T 020 – 280 17 00

E info@weekendschool.nl
W www.imcweekendschool.nl

logo IMC Weekendschool

Dit doen we nog meer

Alles bekijken

Ook samen werken aan een beter leven?
Doe jouw aanvraag!

Project aanmelden
© 2024 – Terberg Foundation
Delen
Via WhatsApp Via Facebook Via Twitter Via LinkedIn URL kopiëren
URL succesvol gekopieerd.
Er is iets fout gegaan, de URL kon niet gekopieerd worden.