Sluit

Waar ben je naar op zoek?

Lager onderwijs op Juma eiland

Stichting Support School Fees (SSF) biedt financiële ondersteuning aan kinderen, met name in de regio Mwanza, Tanzania, om zich via onderwijs te ontwikkelen. SSF biedt hen toekomstperspectief, een toekomst door te leren lezen en schrijven, te rekenen en zich in algemene zin te ontplooien. Dit gebeurt onder het motto “knowledge is power”.

SSF wil kinderen toegang tot Engelstalig onderwijs geven, essentiële schoolmaterialen bieden en een gezond schoolklimaat creëren. Bovendien willen ze meisjes stimuleren om naar school te gaan. De motivatie hiervoor is dat kinderen op het basisonderwijs van staatsscholen geen les krijgen in het Engels maar in het Swahili. Het voortgezet onderwijs is Engelstalig. Kinderen die geen Engels spreken en geen particulier onderwijs kunnen betalen hebben zo direct een achterstand. Ouders (ouderen) zijn vaak afhankelijk van hun kinderen. Een kind met een beter vooruitzicht qua werk is beter in staat andere familieleden te helpen. Het is met name belangrijk dat meisjes naar school gaan. Zij kunnen een carrière beginnen waardoor zij niet of nauwelijks financieel afhankelijk zijn (women empowerment).

Het project

Op de basisschool op Juma Eiland wordt niet in het Engels onderwezen terwijl dit wel de voertaal is op het voortgezet onderwijs. Kinderen lopen op deze manier direct een achterstand op. De lagere klassen zijn overvol met soms wel 80 kinderen. De hogere klassen zijn gevuld met ongeveer 30-40 kinderen, de afname is het gevolg omdat met name meisjes worden thuis gehouden om de bekende redenen zoals huishouden en menstruatie.

SSF wil het onderstaande activiteiten realiseren op Juma eiland:

De Terberg Foundation doet een financiële bijdrage om bovenstaande activiteiten te ondersteunen op Juma eiland.

logo Support School Fees

Dit doen we nog meer

Alles bekijken

Ook samen werken aan een beter leven?
Doe jouw aanvraag!

Project aanmelden
© 2024 – Terberg Foundation
Delen
Via WhatsApp Via Facebook Via Twitter Via LinkedIn URL kopiëren
URL succesvol gekopieerd.
Er is iets fout gegaan, de URL kon niet gekopieerd worden.