Jouw project aanmelden?  Klik hier

Stichting Buurtblinkers

Stichting Buurtblinkers is een stichting die actief is in de wijken Lombok en Nieuw Engeland in Utrecht. Dit zijn mooie levendige wijken, met een grote verscheidenheid aan bewoners. Het zijn echter ook wijken waar ruimte is voor verbetering en waar kwetsbare groepen extra aandacht nodig hebben.

In Lombok en Nieuw Engeland wonen veel kinderen met ouders van buitenlandse komaf die de Nederlandse taal niet goed beheersen en relatief vaak een uitkering hebben. Kinderen hebben vaak een achterstand op het gebied van de Nederlandse taal en belanden om die reden vaak op een lager niveau opleiding dat niet altijd aansluit bij de basis van hun intelligentie en inzet. Buurtbewoners hebben in 2015 een project gestart om deze kinderen bijles & huiswerkbegeleiding te geven. Daarbij kwam het samen maken van een wijkkrant die 2 x per jaar uitkomt en het organiseren van talentworkshops voor de kinderen met kunstenaars, dansers en muzikanten uit de wijk. Buurtblinkers richt zich op kinderen uit Utrecht West (Lombok en Nieuw Engeland) in de leeftijd van 7 tot 17 jaar. In 2019 begeleide Buurtblinkers 35 kinderen. In 2020 willen ze uitbreiden naar 40 kinderen.

Wat doet Stichting Buurtblinkers?

Bijles
Buurtblinkers organiseert  het geven van bijles. In een pand in de wijk Lombok hebben ze 3 middagen per week een ruimte gehuurd waar kinderen elke week naar toe komen voor bijles van hun vaste begeleider. Vrijwilligers geven kinderen 1-op-1 een uur lang extra aandacht waar die nodig is. De coördinator heeft intensief en prettig contact met leerkrachten en intern begeleiders van de basisscholen in de buurt. Ze delen kennis over de kinderen en krijgen bruikbare leerspellen die de kinderen ook op school gebruiken. De coördinator heeft verder zeer regelmatig contact met ouders, over rooster, inhoud van lessen en hoe het gaat met een kind.  De ouders gaan mee met excursies die de kinderen maken voor het schrijven voor de wijkkrant De Buurtblinker. De ouders komen naar de eindpresentatie die de kinderen aan het eind van het schooljaar geven en maken de hapjes voor bij het eindfeest.

Workshops
De Buurtblinkers´ hebben naast aandachtspunten ook talenten. De begeleiders gebruiken die talenten om de band met het kind te verbeteren. Ook focussen ze een deel van de tijd op het verder ontwikkelen van bestaande talenten of het ontplooien van nieuwe interesses. Sommige kinderen leren schaken, anderen schrijven verhalen of gedichten. Om talentontwikkeling en ontplooiing verder te stimuleren wil Buurtblinkers 3 keer per jaar een themareeks organiseren waarin een bepaalde discipline centraal staat; beeldende kunst, fotografie, aquarelleren, poëzie, dans, muziek, etc.


Freek Terberg: Tijdens mijn bezoek zag ik de kinderen geholpen worden met het overhoren van Engels, ik mocht deelnemen met een potje pim pam pet en werd er kwartet in het Engels gespeeld. Aangezien niet alle kinderen hun leven lang in Nederland wonen wordt er voornamelijk geoefend met taal(lezen/uitspreken/begrijpend lezen). Hoe schrijf je narcis/mandarijn/menselijk, wat betekent fabriceren, noem verschillende bomen/bergen, wat is het verschil tussen een kanaal en rivier.

 

De steun van de Terberg Foundation

Met een bedrag van € 8.000 ter ondersteuning van lesmateriaal en de wijkkrant:

Buurtblinkers wilt het komend jaar weer lesmateriaal aanschaffen ter waarde van € 2.000. Het betreft boeken en lesmethodes. Niet iedere lesmethode bevat geschikt materiaal voor de specifieke problemen van een individueel kind. Vandaar dat ze behoefte hebben aan veel methodes en boeken, ook online. De online oefeningen doen ze via laptops. 

Het maken van een wijkkrant is een activiteit waarmee het werk van de Buurtblinkers in de hele wijk Lombok bekendheid krijgt en die voor alle kinderen die er aan meewerken een enorme opsteker is voor hun zelfvertrouwen. Ze zien dat hun bijdrage wordt gelezen door zowel kinderen, volwassenen, winkeleigenaren, docenten en ouders. Ze krijgen er altijd veel positieve reacties op. Juist omdat het voor de emancipatie van de kinderen zo belangrijk is, heeft de Stichting de oplage van de krant afgelopen jaar verhoogd van 500 naar 6.000 kranten, die allemaal individueel worden bezorgd op adressen in Lombok. Die organisatiekosten zijn erg afhankelijk van de ideeën waarmee de kinderen komen. De wijkkrant is nu gekoppeld aan de Terberg Foundation.


Frédérike Diepenbroek, coördinator Buurtblinkers: Dankzij jullie bijdrage kunnen de kinderen in de Utrechtse wijken Lombok en Nieuw-Engeland zich volop blijven ontwikkelen en oefenen met taal. Met als tastbaar resultaat een buurtkrant waar ze ontzettend trots op zijn. Namens onze kinderen bedankt.

 

Jouw project aanmelden

De Terberg Foundation ondersteunt mensen naar een onafhankelijker leven door sociale, maatschappelijke en/of financiële redzaamheid te stimuleren op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.

© 2018 – Terberg Foundation | Meer informatie over de Stichting