Jouw project aanmelden?  Klik hier

Stichting Fit4talent

Stichting Fit4talent heeft als doel het ondersteunen en begeleiden van kinderen uit (sociaal) economische achterstandssituaties in het behalen en behouden van doelen in het reguliere onderwijs, maar ook buiten reguliere kaders. Fit4talent ondersteunt verschillende leerlingen op het basisonderwijs maar ook op het voortgezet onderwijs. Ze vergroten hun leerrendement, leervaardigheid en leerplezier met als doel deze kinderen de kans te geven hun ambitie en talenten te ontplooien


Liesbeth van Rooijen (docent talen): “Het is zo mooi om deze kinderen te zien opbloeien van de extra aandacht en ondersteuning die wij ze geven’’

 

Donatie van de Terberg Foundation

De Terberg Foundation heeft een donatie gedaan van 7.000 euro aan de stichting Fit4talent. Hiermee kan de stichting hun docenten inzetten om 10 kinderen gedurende 20 weken intensief te begeleiden.

In de corona tijd waarin de scholen grotendeels dichtzijn en online onderwijs geldt, merkt de stichting dat leerlingen achterstanden oplopen. Dit risico is groter voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet machtig genoeg zijn en waar thuis de kennis ontbreekt om te ondersteunen. Kwetsbare kinderen tussen de 8 en 18 jaar krijgen extra ondersteuning bij hun schoolwerk en bijlessen voor diverse vakgebieden.


Jacqueline Koster: “Wij zijn blij dat we deze kinderen hiermee een kans kunnen geven om hun doelen te bereiken. Het zijn leerlingen met veel ambitie die deze vorm van studiebegeleiding vaak niet kunnen bekostigen. Juist in deze tijd is extra begeleiding bij de studie voor sommige leerlingen extra hard nodig” 

 

Jouw project aanmelden

De Terberg Foundation ondersteunt mensen naar een onafhankelijker leven door sociale, maatschappelijke en/of financiële redzaamheid te stimuleren op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.

© 2018 – Terberg Foundation | Meer informatie over de Stichting